Νοσοκομείο Σητείας

Το νοσοκομείο της Σητείας χρειάζεται την στήριξη όλων των πολιτών για να συνεχίσει το σημαντικό του έργο.