ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Ο Γιάννης Χ. Καναβάκης γεννήθηκε στη Χρυσοπηγή Σητείας το 1953.

Σπούδασε στο Οικονομικό  Πανεπιστήμιο Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.) και διορίστηκε το 1975με γραπτό διαγωνισμό στο Ελεγκτικό Συνέδριο  όπου υπηρέτησε επί 39 χρόνια. Αποχώρησε από την υπηρεσία την 31/12/13 με το βαθμό του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

1992-1994:  Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου (ΟΕΕ/ΤΑΚ)

1992-2004:  Μέλος Συνέλευσης Aντιπροσώπων ΟΕΕ

1994-1995:  Μέλος Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης

1993-1995:  Μέλος του Δ.Σ. Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης

2002-2004:  Αν. Διοικητής  ΠΑΓΝΗ

1999-2010:  Δημοτικός Σύμβουλος τ. Δήμου Μακρύ Γιαλού

1992 μέχρι σήμερα:  Ιδρυτής και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Χρυσοπηγής