Απάντηση ιατρών υποψηφίων

Διαβάστε την απάντηση των ιατρών του νοσοκομείου Σητείας, υποψηφίων με το συνδυασμό, Σητεία Δήμος Αλλάζει.